GMINA MIASTO SZCZECIN
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, tel.: 91 4225234
e-mail:szkola@zsb.szczecin.pl


Ogłoszenie na dostawy artykułów żywnoœciowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych im.Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załšcznik nr 1- Oferta cenowa

Załšcznik nr 1a- Warzywa i owoce œwieże, kiszonki

Załšcznik nr 1b- Mięso, wędliny i produkty zwierzęce

Załšcznik nr 1c- Nabiał i przetwory mleczne

Załšcznik nr 1d- Różne przetwory spożywcze

Załšcznik nr 1e- Pieczywo i wyroby cukiernicze

Załšcznik nr 1f- Mrożonki

Załšcznik nr 1g- Ryby

Załšcznik nr 2- Oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załšcznik nr 3- Oœwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załšcznik nr 4- Oœwiadczenie o grupie kapitałowej

Załšcznik nr 5- Wzór umowyOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA